Search This Blog

Followers

Εταιρια - Company

Τα ΦΥΤΩΡΙΑ DELTA – TREES ΕΠΕ είναι επιχείρηση με ευρείες δραστηριότητες στον κλάδο της παραγωγής – εμπορίας - αντιπροσωπείας καλλωπιστικών φυτών και δένδρων. Σκοπός της εταιρείας είναι η προμήθεια φυτών ιδιαίτερα μεγάλης ανάπτυξης στον δημόσιο τομέα, σε φυτώρια , σε εταιρείες πρασίνου, ξενοδοχειακές μονάδες ,σε ιδιώτες ,είτε από παραγωγική διαδικασία είτε από εισαγωγές σε συνεργασία η αντιπροσωπεία με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Η εταιρία DELTA – TREES ΕΠΕ διαθέτουν κάθετες μονάδες παραγωγής φυτών στη γη, σε ιδιόκτητες εκτάσεις άνω των 100.000 τμ με συνεχείς βελτιώσεις και αυξητικές τάσεις, στην ευρύτερη περιοχή του ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ. Η επιχείρηση εκτός της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας ειδικεύεται στην μεταμόσχευση όλων των ενηλίκων αλλά ταυτόχρονα και σπανίων δένδρων. Η περικοπή η μεταμόσχευση η μεταφορά και η εκφόρτωση αυτών των δένδρων απαιτούν συγκεκριμένες τεχνικές πού υπονοούν υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία. DELTA–TREES LTD company is a business with expanding activities in the field of production trading and representation of ornamental plants and trees. Purpose of the company is the supply of plants of high growth in the public section, in plants companies, hotel units, in faculties or from productive procedure or from imports in cooperation or represent with the biggest companies of exterior. DELTA – TREES LTD nurseries dispose integral production units of plants in owned areas over 100.000 m2 with continuous improvements and increasing tensions located in the area of Astakos Etoloakarnanias. The business except the production and trading procedure is being specialized in eradication of all the adults as well as rare trees. The retrenchment, eradication, transportation and unloading of these trees demands specific techniques which undermining high technical knowledge and big experience.

ΑΚΑΚΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ- ACACIA ARMATA
ΑΚΑΚΙΑ ΜΠΑΙΛΕΥΑΝΕΙΟΣ- ACACIA BAILEYANA
ΑΚΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑΖΟΥΣΑ/ΜΙΜΟΖΑ- ACACIA DEALBATA/DECURRENS
ΑΚΑΚΙΑ ΦΑΡΝΕΣΙΟΣ/ΓΑΖΙΑ- ACACIA FARNESIANA/LEPTOPHYLLA
ΑΚΑΚΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ/ΑΓΡΙΟΜΙΜΟΖΑ- ACACIA FLORIBUNDA/SEMPERFLORENS
ΑΚΑΚΙΑ ΜΑΚΡΟΦΥΛΛΟΣ- ACACIA LONGIFOLIA
ΑΚΑΚΙΑ ΜΕΛΑΝΟΞΥΛΟΣ- ACACIA MELANOXYLON
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ- ACACIA SALIGNA - CYANOFILLA
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΕΔΙΝΟ- ACER CAMPESTRE
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΚΟΥΔΙΟ- ACER NEGUNDO
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΚΟΥΔΙΟ ΠΑΝΑΣΕ- ACER NEGUNDO VARIEGATUM
ΣΦΕΝΔΑΜΙ- ACER PALMATUM
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΛΑΤΑΝΟΕΙΔΕΣ- ACER PLATANOIDES
ΣΦΕΝΔΑΜΙ- ACER PLATANOIDES "Crimson King"
ΣΦΕΝΔΑΜΙ- ACER PLATANOIDES "Globosum"
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΨΕΥΤΟΠΛΑΤΑΝΟΣ- ACER PSEUDOPLATANUS
ΣΦΕΝΔΑΜΙ- ACER SACCHARINUM
ΣΦΕΝΤΑΜΙ-ACER SACCHARUM
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ- AESCULUS HIPPOCASTANUM
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ- AESCULUS CARNEA "Briotii"
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ- ALBIZIA JULIBRISSIN
ΑΙΛΑΝΘΟΣ- AYLANTHUS ALTISSIMA
ΣΥΜΗΔΑ/ΒΕΤΟΥΛΗ- BETULA ALBA
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ- BRACHYCHITON ACERIFOLIA
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ- BRACHYCHITON POPULENEUS
ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ- CASUARINA
ΚΑΤΑΛΠΗ - CATALPA BIGNONIOIDES
ΓΑΥΡΟΣ- CARPINUS BETULUS
ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ- CELTIS AUSTRALIS
ΧΑΡΟΥΠΙΑ- CERATONIA SILINQUA
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ- CERCIS SILIQUASTRUM
ΧΟΡΙΣΙΑ- CHORISIA SPECIOSA
ΚΟΡΝΟΣ- CORNUS ALBA
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ- CORYLUS COLURNA
ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ- CRATAEGUS
ΜΟΣΧΟΙΤΙΑ- ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ- EUCALIPTUS
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ- ΕUCALIPTUS GUNNI
ΔΑΣΙΚΗ ΟΞΥΑ- FAGUS SYLVATICA
ΦΙΚΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΣ- FICUS AUSTRALIS
ΦΙΚΟΣ ΝΙΤΙΝΤΑ/ΡΟΔΙΤΙΚΟΣ- FICUS NITIDA
ΦΡΑΞΟΣ- FRAXINUS AGUSTIFOLIA
ΦΡΑΞΟΣ- FRAXINUS EXCELSIOR
ΦΡΑΞΟΣ- FRAXINUS ORNUS
ΓΙΓΚΟ- GINKGO BILOBA
ΓΚΛΕΝΤΙΤΣΙΑ- GLEDITSIA TRIACANTHUS
ΓΡΕΒΙΛΕΑ- GREVILEA ROBUSTA
ΓΙΑΚΑΡΑΝΤΑ- JACARANDA MIMOSIFOLIA
ΤΖΟΥΓΚΛΑΝΣ/ΚΑΡΥΔΙΑ- JUGLANS REGIA
ΚΟΕΛΡΕΟΥΤΕΡΙΑ- KOELREUTERIA PANICULATA
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ- LAGERSTROEMIA INDICA
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ- LIGUSTRUM JAPONICA
ΛΕΙΡΙΟΔΕΝΔΡΟ- LIRIODENDRON TULIPIFERA
ΛΙΚΙΔΑΜΒΑΡΗ- LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
ΜΑΝΩΛΙΑ- MAGNOLIA GRANT. GALLISSONIENSIS
ΜΑΝΩΛΙΑ- MAGNOLIA LILLIFLORA
ΜΑΝΩΛΙΑ- MAGNOLIA LILLIFLORA ''nigra''
ΜΑΝΩΛΙΑ- MAGNOLIASOULANGEANA
ΜΑΝΩΛΙΑ - MAGNOLIA STELATA
ΜΑΛΟΥΣ- MALUS FLORIBUNDA
ΜΕΛΙΑ/ΨΕΥΤΟΠΑΣΧΑΛΙΑ- MELIA AZEDARACH
ΜΟΥΡΙΑ- MORUS ALBA
ΜΟΥΡΙΑ- MORUS ALBA "Kagayamae"
ΜΟΥΡΙΑ- MORUS ALBA "Pιndula"
ΜΟΥΡΙΑ- MORUS NIGRA
ΕΛΙΑ- OLEA EUROPEA(OLIVO)
ΠΑΡΟΤΙΑ- PARROTIA PERSICA
ΠΑΟΥΛΟΝΙΑ- PAULOWNIA TOMENTOSA
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΦΕΝΔΑΜΟΦΥΛΛΟΣ- PLATANUS ACERIFOLIA
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ- PLATANUS ORIENTALIS
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΑΝΑΔΕΖΙΚΟΣ/ΚΑΝΑΔΑ- PLATANUS OCCINTENTALIS
ΛΕΥΚΗ ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΗ- POPULUS ALBA NIVEA
ΛΕΥΚΗ- POPULUS ALBA "Bolleana"
ΛΕΥΚΗ ΚΑΒΑΚΙ- POPULUS ITALICA
ΛΕΥΚΗ- POPULUS CANADIENSIS
ΛΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ- POPULUS NIGRA
ΠΡΟΥΝΟΣ- PRUNUS PISSARDI
ΠΡΟΥΝΟΣ- PRUNUS PISSARDI "Nigra"
ΠΡΟΥΝΟΣ- PRUNUS SERRULATA "Kanzαn"
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- QUERCUS AEGILOPS
ΑΡΙΑ-ΔΡΥΣ QUERCUS ILEX
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ- QUERCUS PUBESCENS
ΨΕΥΤΟΑΚΑΚΙΑ- ROBINIA PSEUDOACACIA
ΙΤΙΑ- SALIX ALBA
ΙΤΙΑ- SALIX VERDE
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ- SALIX BABYLONICA
ΨΕΥΤΟΠΙΠΕΡΙΑ- SCHINUS MOLLE – FALSO PEPPE
ΣΧΙΝΟΣ ΚΟΚΟΡΕΒΥΘΙΑ- SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS
ΣΟΦΟΡΑ- SOPHORA JAPONICA
ΣΟΡΒΟΣ- SORBUS ARIA
ΣΟΡΒΟΣ- SORBUS AUCUPARIA
ΣΟΡΒΟΣ- SORBUS DOMESTICA
ΑΡΜΥΡΙΚΙ- TAMARIX GALLICA
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ- TILIA CORDATA
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ-TILIA AMERICANA
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ- TILIA PLATYPHILLOS
ΦΤΕΛΙΑ- ULMUS CAMPESTRIS
ΦΤΕΛΙΑ- ULMUS PUMILA

| | edit post

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΑΚΑΚΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ- ACACIA ARMATA
ΑΚΑΚΙΑ ΜΠΑΙΛΕΥΑΝΕΙΟΣ- ACACIA BAILEYANA
ΑΚΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑΖΟΥΣΑ/ΜΙΜΟΖΑ- ACACIA DEALBATA/DECURRENS
ΑΚΑΚΙΑ ΦΑΡΝΕΣΙΟΣ/ΓΑΖΙΑ- ACACIA FARNESIANA/LEPTOPHYLLA
ΑΚΑΚΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ/ΑΓΡΙΟΜΙΜΟΖΑ- ACACIA FLORIBUNDA/SEMPERFLORENS
ΑΚΑΚΙΑ ΜΑΚΡΟΦΥΛΛΟΣ- ACACIA LONGIFOLIA
ΑΚΑΚΙΑ ΜΕΛΑΝΟΞΥΛΟΣ- ACACIA MELANOXYLON
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ- ACACIA SALIGNA - CYANOFILLA
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΕΔΙΝΟ- ACER CAMPESTRE
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΚΟΥΔΙΟ- ACER NEGUNDO
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΚΟΥΔΙΟ ΠΑΝΑΣΕ- ACER NEGUNDO VARIEGATUM
ΣΦΕΝΔΑΜΙ- ACER PALMATUM
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΛΑΤΑΝΟΕΙΔΕΣ- ACER PLATANOIDES
ΣΦΕΝΔΑΜΙ- ACER PLATANOIDES "Crimson King"
ΣΦΕΝΔΑΜΙ- ACER PLATANOIDES "Globosum"
ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΨΕΥΤΟΠΛΑΤΑΝΟΣ- ACER PSEUDOPLATANUS
ΣΦΕΝΔΑΜΙ- ACER SACCHARINUM
ΣΦΕΝΤΑΜΙ-ACER SACCHARUM
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ- AESCULUS HIPPOCASTANUM
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ- AESCULUS CARNEA "Briotii"
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ- ALBIZIA JULIBRISSIN
ΑΙΛΑΝΘΟΣ- AYLANTHUS ALTISSIMA
ΣΥΜΗΔΑ/ΒΕΤΟΥΛΗ- BETULA ALBA
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ- BRACHYCHITON ACERIFOLIA
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ- BRACHYCHITON POPULENEUS
ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ- CASUARINA
ΚΑΤΑΛΠΗ - CATALPA BIGNONIOIDES
ΓΑΥΡΟΣ- CARPINUS BETULUS
ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ- CELTIS AUSTRALIS
ΧΑΡΟΥΠΙΑ- CERATONIA SILINQUA
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ- CERCIS SILIQUASTRUM
ΧΟΡΙΣΙΑ- CHORISIA SPECIOSA
ΚΟΡΝΟΣ- CORNUS ALBA
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ- CORYLUS COLURNA
ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ- CRATAEGUS
ΜΟΣΧΟΙΤΙΑ- ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ- EUCALIPTUS
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ- ΕUCALIPTUS GUNNI
ΔΑΣΙΚΗ ΟΞΥΑ- FAGUS SYLVATICA
ΦΙΚΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΣ- FICUS AUSTRALIS
ΦΙΚΟΣ ΝΙΤΙΝΤΑ/ΡΟΔΙΤΙΚΟΣ- FICUS NITIDA
ΦΡΑΞΟΣ- FRAXINUS AGUSTIFOLIA
ΦΡΑΞΟΣ- FRAXINUS EXCELSIOR
ΦΡΑΞΟΣ- FRAXINUS ORNUS
ΓΙΓΚΟ- GINKGO BILOBA
ΓΚΛΕΝΤΙΤΣΙΑ- GLEDITSIA TRIACANTHUS
ΓΡΕΒΙΛΕΑ- GREVILEA ROBUSTA
ΓΙΑΚΑΡΑΝΤΑ- JACARANDA MIMOSIFOLIA
ΤΖΟΥΓΚΛΑΝΣ/ΚΑΡΥΔΙΑ- JUGLANS REGIA
ΚΟΕΛΡΕΟΥΤΕΡΙΑ- KOELREUTERIA PANICULATA
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ- LAGERSTROEMIA INDICA
ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ- LIGUSTRUM JAPONICA
ΛΕΙΡΙΟΔΕΝΔΡΟ- LIRIODENDRON TULIPIFERA
ΛΙΚΙΔΑΜΒΑΡΗ- LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
ΜΑΝΩΛΙΑ- MAGNOLIA GRANT. GALLISSONIENSIS
ΜΑΝΩΛΙΑ- MAGNOLIA LILLIFLORA
ΜΑΝΩΛΙΑ- MAGNOLIA LILLIFLORA ''nigra''
ΜΑΝΩΛΙΑ- MAGNOLIASOULANGEANA
ΜΑΝΩΛΙΑ - MAGNOLIA STELATA
ΜΑΛΟΥΣ- MALUS FLORIBUNDA
ΜΕΛΙΑ/ΨΕΥΤΟΠΑΣΧΑΛΙΑ- MELIA AZEDARACH
ΜΟΥΡΙΑ- MORUS ALBA
ΜΟΥΡΙΑ- MORUS ALBA "Kagayamae"
ΜΟΥΡΙΑ- MORUS ALBA "Pιndula"
ΜΟΥΡΙΑ- MORUS NIGRA
ΕΛΙΑ- OLEA EUROPEA(OLIVO)
ΠΑΡΟΤΙΑ- PARROTIA PERSICA
ΠΑΟΥΛΟΝΙΑ- PAULOWNIA TOMENTOSA
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΦΕΝΔΑΜΟΦΥΛΛΟΣ- PLATANUS ACERIFOLIA
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ- PLATANUS ORIENTALIS
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΑΝΑΔΕΖΙΚΟΣ/ΚΑΝΑΔΑ- PLATANUS OCCINTENTALIS
ΛΕΥΚΗ ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΗ- POPULUS ALBA NIVEA
ΛΕΥΚΗ- POPULUS ALBA "Bolleana"
ΛΕΥΚΗ ΚΑΒΑΚΙ- POPULUS ITALICA
ΛΕΥΚΗ- POPULUS CANADIENSIS
ΛΕΥΚΗ ΜΑΥΡΗ- POPULUS NIGRA
ΠΡΟΥΝΟΣ- PRUNUS PISSARDI
ΠΡΟΥΝΟΣ- PRUNUS PISSARDI "Nigra"
ΠΡΟΥΝΟΣ- PRUNUS SERRULATA "Kanzαn"
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- QUERCUS AEGILOPS
ΑΡΙΑ-ΔΡΥΣ QUERCUS ILEX
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ- QUERCUS PUBESCENS
ΨΕΥΤΟΑΚΑΚΙΑ- ROBINIA PSEUDOACACIA
ΙΤΙΑ- SALIX ALBA
ΙΤΙΑ- SALIX VERDE
ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ- SALIX BABYLONICA
ΨΕΥΤΟΠΙΠΕΡΙΑ- SCHINUS MOLLE – FALSO PEPPE
ΣΧΙΝΟΣ ΚΟΚΟΡΕΒΥΘΙΑ- SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS
ΣΟΦΟΡΑ- SOPHORA JAPONICA
ΣΟΡΒΟΣ- SORBUS ARIA
ΣΟΡΒΟΣ- SORBUS AUCUPARIA
ΣΟΡΒΟΣ- SORBUS DOMESTICA
ΑΡΜΥΡΙΚΙ- TAMARIX GALLICA
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ- TILIA CORDATA
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ-TILIA AMERICANA
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ- TILIA PLATYPHILLOS
ΦΤΕΛΙΑ- ULMUS CAMPESTRIS
ΦΤΕΛΙΑ- ULMUS PUMILA

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
www.delta-trees.com

FACEBOOK

About Us

Η φωτογραφία μου
ATHENS, ATTICA GREECE, Greece
OFFICE :Square Tsokri1 & Sigrou Ave 11742 Athens - Greece EXHIBITION HALL : 28 KM National Road Athens – Lamias 19014 Κιν.0030/6973392234 delta-trees@hotmail.com info@delta-trees.com www.delta-trees.com

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΡΘΡΑ

Φυτά και Φυτώρια στον κόσμο

Vivai piante - plantas de viveros - plantes de vivers - viveiros de plantas - bimëve çerdhe - مشاتل النباتات - растения разсадници- pépinières de plantes - Pflanzen Baumschulen - געוויקסן נערסעריז - planter planteskoler - צמחים במשתלות – puukoolides - 植物の保育園 - pembibitan tanaman- plandlanna plandaí - plöntur nurseries - 植物苗圃 - rasadnicima biljke - augu audzētavas - гадавальніка раслін - augalų medelynai - Planter barnehageplanten kwekerijenr - planten kwekerijen - meithrinfeydd planhigion - növények faiskola - розплідники рослин - گیاهان گلخانه ها - szkółki roślin - pepiniere de plante - питомники растений - постројења вртићи - растенија расадници - rastliny škôlky - rastline drevesnice - mimea vitalu - växter plantskolor – ชำพืช - bitkiler kreşler - rostliny školky - halaman nurseries - kasvien taimitarhat

Blog Archive