Search This Blog

Followers

Εταιρια - Company

Τα ΦΥΤΩΡΙΑ DELTA – TREES ΕΠΕ είναι επιχείρηση με ευρείες δραστηριότητες στον κλάδο της παραγωγής – εμπορίας - αντιπροσωπείας καλλωπιστικών φυτών και δένδρων. Σκοπός της εταιρείας είναι η προμήθεια φυτών ιδιαίτερα μεγάλης ανάπτυξης στον δημόσιο τομέα, σε φυτώρια , σε εταιρείες πρασίνου, ξενοδοχειακές μονάδες ,σε ιδιώτες ,είτε από παραγωγική διαδικασία είτε από εισαγωγές σε συνεργασία η αντιπροσωπεία με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Η εταιρία DELTA – TREES ΕΠΕ διαθέτουν κάθετες μονάδες παραγωγής φυτών στη γη, σε ιδιόκτητες εκτάσεις άνω των 100.000 τμ με συνεχείς βελτιώσεις και αυξητικές τάσεις, στην ευρύτερη περιοχή του ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ. Η επιχείρηση εκτός της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας ειδικεύεται στην μεταμόσχευση όλων των ενηλίκων αλλά ταυτόχρονα και σπανίων δένδρων. Η περικοπή η μεταμόσχευση η μεταφορά και η εκφόρτωση αυτών των δένδρων απαιτούν συγκεκριμένες τεχνικές πού υπονοούν υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία. DELTA–TREES LTD company is a business with expanding activities in the field of production trading and representation of ornamental plants and trees. Purpose of the company is the supply of plants of high growth in the public section, in plants companies, hotel units, in faculties or from productive procedure or from imports in cooperation or represent with the biggest companies of exterior. DELTA – TREES LTD nurseries dispose integral production units of plants in owned areas over 100.000 m2 with continuous improvements and increasing tensions located in the area of Astakos Etoloakarnanias. The business except the production and trading procedure is being specialized in eradication of all the adults as well as rare trees. The retrenchment, eradication, transportation and unloading of these trees demands specific techniques which undermining high technical knowledge and big experience.

ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ-ΚΑΣΟΥΑΡΙΝΑ

Αναρτήθηκε από ΦΥΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΤΑ NURSERIES DELTA TREES LTD Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ-ΚΑΣΟΥΑΡΙΝΑ,


(Casuarina-Beefwood Tree, She-Oak)
Οικογένεια : Καζουαρινίδες (Casuarinaceae)

Γένος με 45 δενδρώδη και θαμνώδη είδη που κατάγονται κυρίως από την Αυστραλία και τη νότια Αφρική. Τα δέντρα αυτά είναι κάπως παράξενα ως προς την εμφάνιση γιατί μοιάζουν σαν να μην έχουν φύλλα. Μια πιο προσεκτική εξέταση όμως αποκαλύπτει ότι είναι μακριά και συγχέονται με τα κλαδιά. Χάρη στην εμφάνιση και τους καρπούς τους οι καζουαρίνες θυμίζουν κάπως τα κωνοφόρα. Δέντρα με γρήγορη ανάπτυξη οι καζουαρίνες χρησιμοποιούνται στο μεσογειακό και ατλαντικό περιβάλλον για ανεμοθραύστες ή για να συγκρατούν θίνες. Εισήχθησαν στην χώρα μας από τον Π.Γ.Γεννάδιο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Παρ΄ημίν θεραπεύονται τα από 80 ετίας εισαχθέντα υπό του Γενναδίου είδη, Καζουαρίνα η εκουιζετόφυλλη (Casuarina equisetifolia), Καζουαρίνα η Κουννιγχαμιάνιος (Casuarina Cunnincamiana η tenuifolia), Καζουαρίνα η ευθυτενής (Casuarina stricta), Καζουαρίνα η Σπειροειδής (Casuarina torulosa Dry), Καζουαρίνα η Σουματριανή (Casuarina sumatrana Jungh), ( Δημ. Σ. Καββάδας Βοτανικόν-Φυτολογικόν Λεξικόν τόμος IV, σελίς 1827- Π.Γ. Γεννάδιος Λεξικόν Φυτολογικόν σελίς 476).

Είδη και ποικιλίες
Καζουαρίνα η ιππουριδοειδής η εκουιζετόφυλλη (Casuarina equisetifolia)
Το ειδος αυτό που μπορεί να φτάσει το ύψος των 20μ κατάγεται από την Αυστραλία. Έχει πλαγιόκλαδη «κόμη» που αποτελείται από ευλύγιστα κλαδιά στα οποία φέρονται τα φύλλα όμοια με τα φύλλα του εκουιζέτου (ιππουρίδας). Τα λουλούδια δεν παρουσιάζουν κανένα διακοσμητικό ενδιαφέρον αλλά παράγουν καρπούς όμοιους με τα κουκουνάρια των κωνοφόρων. Το είδος αυτό είναι το πιο διαδομένο.
Καζουαρίνα η ευθυτενής (Casuarina stricta η quadrifolia)
Μοιάζει πολύ με το προηγούμενο είδος. Κατάγεται από την Αυστραλία και έχει περιορισμένες διαστάσεις (μέχρι 10μ ύψος) και πιο σκούρο φύλλωμα.

Τεχνική της καλλιέργειας
Τα φυτά αυτά σε σχέση με την προέλευση τους αναπτύσσονται καλά στα θερμά κλίματα παρ’όλο που αντέχουν αρκετά στους ήπιους χειμώνες. Σε αντιστάθμισμα μπορούν να ανεχθούν αμμώδη εδάφη που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Γι’αυτό είναι πολύτιμα στις παράκτιες ζώνες όπου χρειάζεται να σταθεροποιηθεί το έδαφος με τις ρίζες τους οι καζουαρίνες βοηθούν στην αντιμετώπιση της διαβρώσεως. Ανέχονται το κλάδεμα και κόβονται για να ανανεωθεί το γέρικο ξύλο.

Πολλαπλασιασμός
Οι καζουαρίνες πολλαπλασιάζονται με σπορά που μπορεί να γίνει τόσο σε φυτώριο όσο και κατευθείαν στην οριστική θέση το φθινόπωρο. Εκείνες που σπέρνονται σε φυτώριο είναι έτοιμες για το φύτεμα στην οριστική τους θέση ύστερα από δύο χρόνια.

ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ-ΚΑΣΟΥΑΡΙΝΑ

ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ-ΚΑΣΟΥΑΡΙΝΑ,


(Casuarina-Beefwood Tree, She-Oak)
Οικογένεια : Καζουαρινίδες (Casuarinaceae)

Γένος με 45 δενδρώδη και θαμνώδη είδη που κατάγονται κυρίως από την Αυστραλία και τη νότια Αφρική. Τα δέντρα αυτά είναι κάπως παράξενα ως προς την εμφάνιση γιατί μοιάζουν σαν να μην έχουν φύλλα. Μια πιο προσεκτική εξέταση όμως αποκαλύπτει ότι είναι μακριά και συγχέονται με τα κλαδιά. Χάρη στην εμφάνιση και τους καρπούς τους οι καζουαρίνες θυμίζουν κάπως τα κωνοφόρα. Δέντρα με γρήγορη ανάπτυξη οι καζουαρίνες χρησιμοποιούνται στο μεσογειακό και ατλαντικό περιβάλλον για ανεμοθραύστες ή για να συγκρατούν θίνες. Εισήχθησαν στην χώρα μας από τον Π.Γ.Γεννάδιο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Παρ΄ημίν θεραπεύονται τα από 80 ετίας εισαχθέντα υπό του Γενναδίου είδη, Καζουαρίνα η εκουιζετόφυλλη (Casuarina equisetifolia), Καζουαρίνα η Κουννιγχαμιάνιος (Casuarina Cunnincamiana η tenuifolia), Καζουαρίνα η ευθυτενής (Casuarina stricta), Καζουαρίνα η Σπειροειδής (Casuarina torulosa Dry), Καζουαρίνα η Σουματριανή (Casuarina sumatrana Jungh), ( Δημ. Σ. Καββάδας Βοτανικόν-Φυτολογικόν Λεξικόν τόμος IV, σελίς 1827- Π.Γ. Γεννάδιος Λεξικόν Φυτολογικόν σελίς 476).

Είδη και ποικιλίες
Καζουαρίνα η ιππουριδοειδής η εκουιζετόφυλλη (Casuarina equisetifolia)
Το ειδος αυτό που μπορεί να φτάσει το ύψος των 20μ κατάγεται από την Αυστραλία. Έχει πλαγιόκλαδη «κόμη» που αποτελείται από ευλύγιστα κλαδιά στα οποία φέρονται τα φύλλα όμοια με τα φύλλα του εκουιζέτου (ιππουρίδας). Τα λουλούδια δεν παρουσιάζουν κανένα διακοσμητικό ενδιαφέρον αλλά παράγουν καρπούς όμοιους με τα κουκουνάρια των κωνοφόρων. Το είδος αυτό είναι το πιο διαδομένο.
Καζουαρίνα η ευθυτενής (Casuarina stricta η quadrifolia)
Μοιάζει πολύ με το προηγούμενο είδος. Κατάγεται από την Αυστραλία και έχει περιορισμένες διαστάσεις (μέχρι 10μ ύψος) και πιο σκούρο φύλλωμα.

Τεχνική της καλλιέργειας
Τα φυτά αυτά σε σχέση με την προέλευση τους αναπτύσσονται καλά στα θερμά κλίματα παρ’όλο που αντέχουν αρκετά στους ήπιους χειμώνες. Σε αντιστάθμισμα μπορούν να ανεχθούν αμμώδη εδάφη που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Γι’αυτό είναι πολύτιμα στις παράκτιες ζώνες όπου χρειάζεται να σταθεροποιηθεί το έδαφος με τις ρίζες τους οι καζουαρίνες βοηθούν στην αντιμετώπιση της διαβρώσεως. Ανέχονται το κλάδεμα και κόβονται για να ανανεωθεί το γέρικο ξύλο.

Πολλαπλασιασμός
Οι καζουαρίνες πολλαπλασιάζονται με σπορά που μπορεί να γίνει τόσο σε φυτώριο όσο και κατευθείαν στην οριστική θέση το φθινόπωρο. Εκείνες που σπέρνονται σε φυτώριο είναι έτοιμες για το φύτεμα στην οριστική τους θέση ύστερα από δύο χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
www.delta-trees.com

FACEBOOK

About Us

Η φωτογραφία μου
ATHENS, ATTICA GREECE, Greece
OFFICE :Square Tsokri1 & Sigrou Ave 11742 Athens - Greece EXHIBITION HALL : 28 KM National Road Athens – Lamias 19014 Κιν.0030/6973392234 delta-trees@hotmail.com info@delta-trees.com www.delta-trees.com

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΡΘΡΑ

Φυτά και Φυτώρια στον κόσμο

Vivai piante - plantas de viveros - plantes de vivers - viveiros de plantas - bimëve çerdhe - مشاتل النباتات - растения разсадници- pépinières de plantes - Pflanzen Baumschulen - געוויקסן נערסעריז - planter planteskoler - צמחים במשתלות – puukoolides - 植物の保育園 - pembibitan tanaman- plandlanna plandaí - plöntur nurseries - 植物苗圃 - rasadnicima biljke - augu audzētavas - гадавальніка раслін - augalų medelynai - Planter barnehageplanten kwekerijenr - planten kwekerijen - meithrinfeydd planhigion - növények faiskola - розплідники рослин - گیاهان گلخانه ها - szkółki roślin - pepiniere de plante - питомники растений - постројења вртићи - растенија расадници - rastliny škôlky - rastline drevesnice - mimea vitalu - växter plantskolor – ชำพืช - bitkiler kreşler - rostliny školky - halaman nurseries - kasvien taimitarhat

Blog Archive